20 kwietnia 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja pt. "Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej". Udział w niej wzięli m.in. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, Marszałkowie Województw, Przewodniczący Sejmików Wojewódzkich, a także przedstawiciele znaczących polskich instytucji i organizacji oraz Dyrektorzy Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej.

Przedstawicielami Podkarpacia podczas tego wydarzenia byli m.in. Prorektor ds. Nauki WSIiZ – prof. Jerzy Chłopecki, Dyrektor RCIE w Rzeszowie – Dominik Łazarz, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Mirosław Karapyta, a także Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Teresa Kubas-Hul.

W ramach jednego z dwóch paneli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania miała okazję do przedstawienia swoich doświadczeń na gruncie zwłaszcza kształcenia studentów spoza granic Polski. W panelu drugim zatytułowanym "Praktyczne aspekty rozwoju wymiaru obywatelskiego i samorządowego polityki zagranicznej oraz debaty publicznej nt. międzynarodowe" udział wziął JM Prorektor WSIiZ prof. Jerzy Chłopecki, obok m.in. Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej Sejmu RP czy Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych.

Jednym z ważnych punktów tego wydarzenia było przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych, który podkreślił rolę Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (podkarpacki punkt jest jednostką organizacyjną WSIiZ) oraz zaznaczył, że ośrodki te będą pełnić ważną funkcję regionalnych centrów aktywnie wspierających MSZ w województwach.

Sprawozdanie z w/w wydarzenia wraz z fragmentami teksu z przemówienia Ministra Sikorskiego znajduje się na stronie internetowej.