Debata z zaproszonymi gośćmi, panele tematyczne, spotkania towarzyszące i wymiana doświadczeń – V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych NAUKA I PASJA – KLUCZEM DO SUKCESU już za nami.

Konferencja odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców oraz integracja studentów i młodych naukowców ze światem biznesu.

Uczestnicy dyskutowali w panelach poświęconych m.in. bezpieczeństwu, prawu i stosunkom międzynarodowym, internetowi, technice, naukom ekonomicznym i społecznym, turystyce, ekologii oraz naukom o zdrowiu. Tegoroczną nowością były panele poświęcone organizacjom studenckim oraz lotnictwu.

Konferencję rozpoczęła debata na temat angażowania się studentów w działalność pozanaukową a wzrost ich szans na rynku pracy.

W debacie udział wzięli:
• Piotr Muller – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
• dr Robert Pater – Instytut Gospodarki WSIiZ
• mgr Krzysztof Tokarz – Biuro Karier WSIiZ
• Grzegorz Kolasiński – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego na Uniwersytecie Rzeszowskim / Rzecznik Prasowy UR
• Daniel Dereniowski – Przewodniczący Rady Kół Naukowych WSIiZ

Konferencja NAUKA I PASJA – KLUCZEM DO SUKCESU jest znakomitą okazją do tego, by rozpocząć karierę naukową, poczuć klimat wystąpień publicznych, czy brać udział w pierwszych naukowych sporach. Dla młodych naukowców udział w takiej konferencji to nie lada przeżycie.

– Cieszymy się, że konferencja zyskuje z roku na rok coraz większy rozgłos i uznanie w środowisku. W tym organizację naszej konferencji wsparło szereg sponsorów a łączna liczba gości przekroczyła 100 osób z ponad 25 instytucji i uczelni. Cieszą nas również pozytywne opinie uczestników naszej konferencji i deklaracje o przybyciu na przyszłoroczną edycję konferencji – mówi Daniel Dereniowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Konferencja została zorganizowana przez działającą na uczelni Radę Kół Naukowych przy wsparciu WSIiZ.
Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego konferencji udzieliło wiele firm i instytucji m.in.: Fundacja „Na Rzecz Nauki i Edukacji – talenty”, PwC, Ventor, Lufthansa, Bank Zachodni WBK, Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Poprzednie edycje pozwoliły konferencji NAUKA I PASJA wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny środowiska naukowego w Polsce. Z roku na rok wydarzenie to nabiera znaczenia i atrakcyjności. V edycja konferencji była z pewnością kontynuacją tej tendencji.

Oficjalna strona konferencji Nauka i Pasja

Autor: Daniel Dereniowski

Przeczytaj, co o tym piszą media:

studentnews.pl
dlastudenta.pl