Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zapraszają do zgłaszania referatów naukowych do I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego „GOSPODARKA BEZ EKONOMA – KTÓRĘDY DO DOBROBYTU?”. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2020 r. w Sopocie. Radzie programowej przewodzi prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Tytuł pierwszej konferencji: „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” odnosi się do tytułu książki pod red. prof. Winieckiego, jaka ukazała się w 1999 roku. Składały się na nią teksty, które powstały na rzecz realizowanego przez TEP programu publicznej edukacji ekonomicznej pod nazwą „Którędy do dobrobytu ?”. W ramach Konferencji przewidziana jest sesja plenarna i sesja naukowa. Przygotowywana jest również wystawa publikacji Profesora.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania referatów poruszających tematykę konferencji – transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe, globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki, ład instytucjonalny, podatki oraz nierówności dochodowe, polityka pieniężna i stabilność finansowa – z jednoczesnym odniesieniem się do dorobku Profesora Winieckiego. Rada Programowa wybierze ze zgłoszonych referatów (zarówno indywidualnych jak i zespołowych) prace, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji, a najlepsze wyróżni. Prezentowane podczas konferencji referaty będą poddane procesowi podwójnej, ślepej recenzji i na tej podstawie zakwalifikowane do monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Objętość prac nie powinna przekraczać 30 tys. znaków ze spacjami. Wymogi edytorskie znajdują się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego – TUTAJ.

Udział w konferencji oraz ewentualna publikacja referatu w monografii naukowej są bezpłatne. Uczestnicy konferencji ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania. Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na email: j.winiecki.2020@tep.org.pl

Bieżące informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej – TUTAJ.
Zgłoszenie udziału w konferencji oraz podanie tytułu referatu: do 29 lutego 2020 r.
Nadesłanie referatu: do 31 marca 2020 r.
Zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu: do 15 maja 2020 r.
Poinformowanie autorów o przyjęciu/odrzuceniu referatu: do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej o konferencji – TUTAJ.
Zgłoszenia i informacje: j.winiecki.2020@tep.org.pl