29 listopada w Klubie Akademickim IQ, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyła się konferencja „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji”, zorganizowana przez WSIiZ, Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych oraz Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk.

Konferencja poruszyła temat medialnej edukacji dzieci i młodzieży pod kątem elektronicznej agresji, a także skupiała się na tym, jak należy skuteczniej owej agresji zapobiegać. Udział w konferencji wzięli licznie zgromadzeni goście, w tym nauczyciele, pedagodzy, pracownicy sektora IT oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, a także władz samorządowych z regionu.

Spotkanie podzielone zostało na kilka paneli dyskusyjnych. Pierwszymi prelegentkami spotkania były Pani Diana Puchalska oraz Pani Monika Lipińska z Seminarium Doktoranckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Prelegentki w swoim wystąpieniu poruszyły temat podłoża agresywnych i antyspołecznych zachowań młodzieży w sieci. Następnie Pani Renata Zarzycka – Bienias (Seminarzystka doktorancka WSIiZ),  przedstawiła formy cyberprzemocy oraz skalę jej zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Kolejnym prelegentem był ks. Paweł Siedlanowski, który wygłosił referat zatytułowany „Proces mediatyzacji, a zachowania komunikacyjne adolescentów – przenikania rzeczywistości cyfrowej w życie codzienne”. Pani Sabina Południak z Seminarium Doktoranckiego WSIiZ omówiła profilaktykę cyberprzemocy w woj. podkarpackim, na przykładzie wybranych programów rządowych, a Pani Karolina Strumidłowska – Adamska, pedagog i nauczyciel wspomagający, przedstawiła sposoby zapobiegania i rozwiązywania cyberprzemocy w relacjach rówieśniczych na przykładzie praktyki pedagoga i wychowawcy. „Dobre praktyki w edukacji z wykorzystaniem Mediów” omówił Pan Robert Witek z Seminarium Doktoranckiego WSIiZ.

Ostatnim punktem spotkania był panel dyskusyjny, w którym na temat zagrożeń oraz szans cyberprzestrzeni w wychowaniu i edukacji rozmawiali: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIZ, dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, dr Barbara Przywara oraz dr Iwona Leonowicz-Bukała.

Fot: Oleksii Shkarpetko/WSIiZ