Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie przy WSIiZ oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego przy Uniwersytecie Państwowym w Doniecku zapraszają do udziału w międzynarodowej, polsko-ukraińskiej konferencji naukowej z okazji 20. rocznicy podpisania przez Polskę i Ukrainę Dokumentu Ramowego Partnerstwa dla Pokoju z NATO.

Celem konferencji jest dokonanie podsumowania dotychczasowych relacji łączących oba kraje z NATO, zwłaszcza w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie. Konferencja skupi się przede wszystkim wokół następujących zagadnień:

  • współpraca polityczna pomiędzy NATO a Polską i Ukrainą;
  • współpraca militarna pomiędzy NATO a Polską i Ukrainą;
  • bilans 15 lat członkostwa Polski w NATO;
  • reakcja NATO na kryzys ukraiński;
  • perspektywy przystąpienia Ukrainy do NATO.

– Wierzymy, że konferencja stanie się płaszczyzną wymiany poglądów pomiędzy polskimi i ukraińskimi ośrodkami akademickimi, jak również przyczyni się do nawiązania długoterminowej współpracy i realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć w przyszłości – wyjaśnia Dominik Łazarz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 września 2014r. w Kielnarowej k. Rzeszowa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://nato.wsiz.edu.pl/konferencja/.

Więcej informacji udziela Daniel Szeligowski (nr tel. wew. 1182) – koordynator projektu „NATO-Polska-Ukraina. Doświadczenia i perspektywy”. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”.

Konferencja jest realizowana we współpracy z Katedrą Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie. Patronat honorowy nad konferencją i całym projektem objęli m.in. Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska.