W dniach 8-9 października 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbędzie się konferencja pt. "NOWY ROZDZIAŁ W RELACJACH UE-UKRAINA W ŚWIETLE UMOWY STOWARZYSZENIOWEJ".

Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Elżbietę Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia, a jednym ze współorganizatorów jest Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prelegentami podczas tej konferencji będą mi. in. Jacek Saryusz-Wolski, polski polityk, który był pierwszym pełnomocnikiem Rządu RP ds. integracji europejskiej i pomocy zagraniczne, obecnie Poseł do PE, a także Paweł Zalewski – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Markijan Malskyj- Ambasador Ukrainy w RP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej RCIE.