9 lutego 2010 roku w godz. 10.00 do 12.30 w Rzeszowie, w Sali Konferencyjnej Hotelu „Ambasador” przy ul. Rynek 13 odbyła się konferencja podsumowująca projekt organizowana przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ostatnie przedsięwzięcie) w ramach projektu "Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji".

Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w okresie od 1.07.2008r. do 31.03.2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu dostarczenie osobom pozostającym bez zatrudnienia, instytucjom rynku pracy i instytucjom edukacyjnym kompleksowej wiedzy o zapotrzebowaniu na określone zawody i kwalifikacje w gospodarce regionalnej w oparciu o badania i prognozy sytuacji w poszczególnych sektorach i branżach oraz na lokalnych rynkach pracy.

Beneficjentami projektu są:
– osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy),
w tym: osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu
ostatnich 2 lat; osoby do 25 roku życia;
– instytucje rynku pracy i ich pracownicy;
– podmioty działające na rzecz zasobów ludzkich.

Korzyści wynikające z udziału:
– dowiesz się jakich pracowników poszukują pracodawcy na lokalnym rynku pracy;
– dowiesz się jakie kwalifikacje i umiejętności mogą zwiększyć Twoje szanse na rynku pracy;
– dowiesz się jak wygląda lokalny rynek pracy w poszczególnych sektorach i branżach;
– otrzymasz pakiet materiałów edukacyjno-informacyjnych.

Więcej informacji o projekcie PMRPiE na stronie: www.monitoring.ig.wsiz.pl