5 marca 2009 roku o godzinie 10.30 w Sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (pok. 206) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona prezentacji i omówieniu raportu z piątej edycji badań: „Wizerunek urzędów w Rzeszowie”.

Badania przeprowadzone zostały pod kierownictwem Pełnomocnika Rektora ds. Public Relations, dra Dariusza Tworzydło. Do udziału w konferencji zapraszamy dziennikarzy, a także przedstawicieli każdego z Urzędów poddanych badaniom.