Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie organizuje 26 października br. konferencję naukową nt. społecznej odpowiedzialności administracji publicznej.

Celem organizowanej konferencji jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań modelowych, w jakich organy administracji rządowej i samorządowej mogą realizować założenia odpowiedzialności społecznej.

– Tematyka konferencji koncentruje się wokół społecznie odpowiedzialnych działań administracji publicznej. Administracja publiczna jest strukturą organizacyjną o szczególnej misji – służącą wykonywaniu zadań publicznych zaspokajających wybrane potrzeby społeczne w ramach normatywnych wyznaczonych przez obowiązujące prawo. W przekonaniu organizatorów warto zdiagnozować zarówno obecne regulacje, które umożliwiają stosowanie praktyk społecznej odpowiedzialności jak i takie, które takie działania uniemożliwiają – informuje dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ ds. kierunku Administracja.

W skład Rady Naukowej konferencji weszli: Prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska, reprezentująca również Uniwersytet Warszawski, prof. nadzw. dr hab. Anna Haładyj (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. nadzw. dr hab. Inga Kawka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (WSIiZ w Rzeszowie), dr hab. Marcin Żemigała (Uniwersytet Warszawski), prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (WSIiZ w Rzeszowie) oraz dr Agnieszka Woś (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).

Organizatorami konferencji są: Katedra Nauk o Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Konferencja odbędzie się 26 października br. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przy ul. Sucharskiego 2 (Klub Akademicki IQ) w godz. 9.00-16.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Chęć biernego uczestnictwa można zgłaszać do dnia 23 października br. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: konferencja.naukowa@wsiz.rzeszow.pl

FORMULARZ

PROGRAM