Czy gry mogą być skutecznym narzędziem w edukacji? Jak z nich korzystać z pożytkiem dla młodzieży? M.in. takie tematy poruszone zostaną podczas konferencji "Wykorzystanie gier w edukacji", która odbędzie się 24 maja 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podczas konferencji zostanie m.in. zaprezentowana gra decyzyjna dla studentów "EcoHotel". WSIiZ przygotuje tę grę dla studentów kierunku turystyka i rekreacja. Uczelnia wygrała bowiem konkurs „Rozwój Polskich Uczelni”, organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. WSIiZ jest jedyną uczelnią w województwie podkarpackim, która znalazła się w gronie laureatów konkursu.

– Gra kierownicza EcoHotel jest symulacją, której celem jest zapoznanie uczestników z metodami zarządzania obiektem turystycznym z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i dbania o zachowanie stanu środowiska naturalnego zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dla obszarów recepcji turystycznej – wyjaśnia dr Krzysztof Szpara, Prodziekan WSIiZ ds. kierunku turystyka i rekreacja.

Na przykładzie tej gry na konferencji będzie się rozmawiać o korzyściach wynikających ze stosowania gier w edukacji.

Dowiedz się więcej o konferencji

Dowiedz się więcej o grze "EcoHotel"

Konferencja "Wykorzystanie gier w edukacji" jest skierowana do nauczycieli, uczniów i studentów. Konferencja jest finansowana ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych w ramach projektu „EcoHotel – gra decyzyjna dla studentów”