Zarządzanie konfliktem międzykulturowym, Polityka migracyjna w UE czy Komunikacja międzykulturowa – to tylko niektóre przedmioty, których będą się uczyć studenci studiów podyplomowych "Konflikty etniczne".

Studia te organizują Centrum Studiów nad Terroryzmem oraz Instytut Badań nad Cywilizacjami.

Studia podyplomowe „Konflikty etniczne” są przeznaczone w pierwszej kolejności dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, pracowników służb mundurowych i pracowników socjalnych, gdyż to oni w swojej codziennej pracy mają do czynienia z problemami powstającymi na styku kultur. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem docelowym dla imigrantów, choć ich odsetek jest ciągle niższy od unijnej średniej. Doświadczenia krajów zachodnich w tej sferze, zwłaszcza w dobie narastającego kryzysu ekonomicznego, wskazują na nasilanie się napięć wynikających z powiększania się ilości imigrantów w Polsce, co może mieć bardzo negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego. Problemy te mogłyby być choć częściowo złagodzone przez odpowiednie przygotowanie kadr urzędniczych i mundurowych, a to będzie miało także przełożenie na poprawę efektywności polskiej polityki migracyjnej.

Odpłatność za studia (2 semestry) wynosi – 500 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wszelkie formularze znaleźć można na stronie internetowej.

Studia te prowadzone są w ramach projektu “Uczelnia w służbie społeczeństwu