Bieganie za wykładowcami oraz kompletowanie wpisów to czynności, które każdemu studentowi nie są obce. Nieraz otrzymanie wpisu jest trudniejsze niż sam egzamin, że o czasie przeznaczanym przez wykładowców i studentów na ich dokonywanie nie wspomnimy. Ale koniec z tym!

Od roku akademickiego 2010/2011, decyzją Władz Uczelni, zostaną zniesione indeksy. Oznacza to, że studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zostaną zwolnieni z obowiązku kompletowania wpisów z egzaminów i zaliczeń.

Zniesienie indeksów, w sposób znaczący, ułatwi studentom organizację studiowania. Pozwoli to na zaoszczędzenie sporej ilości czasu.

Warto zauważyć, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie znajdzie się w gronie tych uczelni w Polsce, które w sposób prekursorski wprowadzają takie rozwiązania do procesu dydaktycznego. Nasza Uczelnia jest również pierwszą na Podkarpaciu, która podjęła decyzję o zniesieniu indeksów.

Fundamentalne zmiany dotyczące systemu kształcenia WSIiZ podejmuje od dawna. Jedną z nich jest wprowadzenie Elastycznego Systemu Studiowania. W jego ramach studenci sami wybierają ok. 30% przedmiotów, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań i sprofilowanej ścieżki rozwoju. Widać więc wyraźnie, że WSIiZ przykłada dużą wagę do ulepszania systemu kształcenia. I na samej uwadze się nie kończy, bo w ślad za teorią, idzie praktyczne działanie.