Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na Lata 2007-2013 ogłasza konkurs na prace licencjacką bądź magisterską o tematyce Funduszy Unijnych.

Jeżeli jesteś absolwentem, którego termin obrony pracy mieści się w przedziale między 1 stycznia 2010 a 30 listopada 2011 roku, możesz zgłosić swój udział w konkursie. Dotyczy to osób z całej Polski, którzy ukończyli uczelnie zarówno państwowe jak i niepubliczne, oraz zainteresowali się tematyką Funduszy Unijnych na terenie województwa podkarpackiego.

Zakwalifikowane zostaną wyłącznie te prace, które uzyskały co najmniej ocenę dobrą na egzaminie. Wymagania nie małe, ale jest o co walczyć. Za pierwsze miejsce organizator oferuje 5 000zł., za drugie 4 000zł., a za trzecie 3 000zł.

Oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie styczeń – marzec 2012 r. Prace konkursowe należy nadesłać do 30 grudnia 2011 roku na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

lub też złożyć w sekretariacie.
Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie na stronie:
http://www.rpo.podkarpackie.eu/118/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/378

Justyna Łopatko