Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ogłasza konkurs im.  Profesora Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową.

Konkurs adresowany jest do studentów WSIiZ, którzy w roku akademickim 2019/2020 w terminie do 31 lipca 2020 roku przygotowali i obronili prace dyplomowe. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace zarówno licencjackie, jak i magisterskie, w których poruszona została tematyka wyzwań współczesnej gospodarki, rynków międzynarodowych, transformacji gospodarczej i zmian ustrojowych, innowacji oraz rozwiązań wspierających rozwój społeczno-gospodarczy. Prace na konkurs mogą zgłaszać ich promotorzy, recenzenci, prodziekani oraz dziekani.

Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest 2 000 zł dla autora najlepszej pracy oraz 1 000 zł dla jej promotora.

Prace do konkursu należy zgłaszać do Dziekana Kolegium Zarządzania dr Agaty Gemzik-Salwach – Przewodniczącej Kapituły Konkursu im. Prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową na adres mailowy: agemzik@wsiz.rzeszow.pl

Termin zgłaszania prac: 10.08.2020 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2020 r.