Praca magisterska autorstwa Mateusza Nowaka zwyciężyła w czwartej edycji konkursu im. Profesora Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową obronioną na WSIiZ.

Decyzją Kapituły zwycięzcą konkursu został Pan Mateusz Nowak, student kierunku Zarządzanie. Nagrodzona praca nosi tytuł „Ocena wpływu fuzji i przejęć banków na sektor bankowy i pracowników banków w Polsce w latach 2010-2019 na przykładzie wybranych podmiotów”. Promotorem pracy magisterskiej była dr Anna Lewandowska.

Od roku akademickiego 2016/17 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową im. Profesora Jana Winieckiego. Jego celem jest dążenie do podnoszenia poziomu prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów oraz upamiętnienie zmarłego w 2016 roku wybitnego polskiego ekonomisty i publicysty prof. Jana Winieckiego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace zarówno licencjackie, jak i magisterskie (napisane przez absolwentów WSIiZ), w których poruszana jest tematyka wyzwań współczesnej gospodarki, rynków międzynarodowych, transformacji gospodarczej i zmian ustrojowych, innowacji oraz rozwiązań wspierających rozwój społeczno-gospodarczy. 

Laureatowi i jego Promotorce składamy serdeczne gratulacje!

praca, konkurs, dyplom