Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza ósmą edycję konkursu pn.: „Junior Innowacji Podkarpacia 2018”. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodych osób, w tym również studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Ideą konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zachęcanie studentów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych uczelni wyższych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoką innowacyjnością.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie – spośród zgłoszonych przez Uczestników – najlepszego pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, będące studentami, absolwentami lub młodymi pracownikami naukowymi uczelni wyższych.

W konkursie Junior Innowacji Podkarpacia 2016 jedną z laureatek została ówczesna studentka, a obecnie absolwentka WSIiZ na kierunku Turystyka i rekreacja Liudmyla Prochko. Otrzymała nagrodę za „TeVita inteligentny system do tworzenia herbat ziołowych” – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 marca 2018. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Sekretariatu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Rzeszow, ul. Szopena 51, pok. 317) .

Etapy

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

I Etap – Nabór, wstępna ocena zgłoszeń konkursowych, kwalifikacja do II etapu.

II Etap – Czterodniowe szkolenie (bezpłatne) pod nazwą „Przedsiębiorczość w pigułce” przeprowadzone dla 10 najlepszych uczestników Konkursu (wyłonionych przez Komisję Konkursową) następnie opracowanie przez każdego z Uczestników biznesplanu dla zgłoszonego wcześniej pomysłu.

III Etap – Prezentacja przez trzech finalistów – przed Komisją Konkursową – przedsięwzięć biznesowych.
Przyznanie przez Komisję pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

Nagrody

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości od 4.500 zł do 2.000 zł, dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca.

Przedsiębiorcy, którzy wspominają swoje początki w biznesie, często wskazują, że najtrudniej było wykonać pierwszy krok, podjąć wyzwanie, zostać ocenionym przez licznych obserwatorów i recenzentów. Zdarzają się i tacy, zwłaszcza wśród młodych założycieli startup’ów, którzy kluczową decyzję o rozpoczęciu podjęli przy okazji różnych konkursów. Warto zatem spróbować także w ramach tegorocznego „Juniora Innowacji”. Tak czasem zaczynają się spektakularne kariery młodych przedsiębiorców. Jak pokazują przykłady, w tym wspomniany sukces Naszej Absolwentki, wszystko może się wydarzyć… Może to właśnie ten moment? – podsumowuje Artur Chmaj, dyrektor Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ w Rzeszowie .

Informacje szczegółowe o konkursie