8 grudnia 2014 roku odbędzie się pierwszy etap ponadgimnazjalnego konkursu Wiedzy Prawnej „Gra o studia” organizowanego przez kierunek Administracja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dla klas objętych patronatem WSIiZ.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy prawnej i jej praktycznych zastosowań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, promowanie talentów i uzdolnionej młodzieży ze szkół objętych patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, sprawdzenie się uczestników Konkursu w rywalizacji z uczniami innych szkół oraz wdrażanie młodzieży do samokształcenia i inwestowania w osobisty rozwój.

Rywalizacja w konkursie podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy etap odbędzie się w dniu 8.12.2014 r. w siedzibach szkół objętych patronatem kierunku Administracja. Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 6 szkół, w których do rywalizacji przystąpi łącznie 60 uczniów. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania zestaw 40 pytań jednokrotnego wyboru oraz jedno pytanie opisowe. Do drugiego etapu przechodzą z każdej szkoły uczestnicy, którzy uzyskali trzy kolejne najlepsze wyniki. Drugi etap zostanie przeprowadzony w siedzibie Uczelni w dniu 27.01.2015r. W ramach drugiego – finałowego etapu – uczestnik będzie udzielał odpowiedzi ustnej na trzy losowo wybrane pytania. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu.

Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III, otrzymają stypendium w wysokości 100% czesnego za pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez Organizatora na kierunku Administracja. Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od IV do VI, otrzymają stypendium w wysokości 50% czesnego za pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez Organizatora na kierunku Administracja.

Wszystkim Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia!


WYNIKI I ETAPU KONKURSU – OTO ZAKWALIFIKOWANI UCZESTNICY:

LO Rymanów
Marcin Niemczyk
Łukasz Tomkiewicz
Dorota Błachaniec

ZSP Nr 1 Krosno
Krystian Dziok
Gabriela Marosz
Sabina Burek

III LO Mielec
Kubisztal Iwona
Nowak Konrad
Naprawa Martyna

SLO Głogów Młp.
Przybyło Joanna
Delikat Aleksandra
Gomółka Agata

II LO Dębica
Mateusz Solarz
Klaudia Łączak
Paulina Kozioł

ZSL Leżajsk
Aleksandra Łyko
Dominika Czerwonka
Maksymilian Trojan