W czwartek 15 października Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała Panu Konradowi Szychowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Dr hab. Konrad Szychowski  otrzymał stopień naukowy za przygotowanie cyklu powiązanych tematycznie artykułów pt. ,,Badania nad oddziaływaniem peptydu elastynopochodnego VGVAPG z komórkami układu nerwowego”.

Dr hab. Konrad Szychowski jest adiunktem w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej, to kierownik i wykonawca licznych projektów wewnętrznych odbywających się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Do jego zainteresowań naukowych należy wpływ peptydu powstającego po rozpadzie elastyny o konserwatywnej sekwencji VGVAPG na różne typy komórek. W szczególności stosowanymi modelami badawczymi są różne komórki pochodzące z układu nerwowego oraz mezenchymalne komórki macierzyste. Ponadto w obrębie zainteresowań dr hab. Konrada Szychowskiego znajdują się mechanizm działania środowiskowych ksenobiotyów w hodowlach komórkowych, a także zastosowanie nanocząsteczek w opracowaniu nowych technik dostarczania leków i/lub cytostatyków.