Katedra Prawa Konstytucyjnego WSIiZ zaprasza do udziału w Seminarium „Konstytucja RP na co dzień”.

Podczas sptotkania Pani nadkomisarz Beata Doskocz i Pan aspirant Mariusz Zieliński zaprezentują temat „Wolność człowieka a narkotyki”.
Spotkanie odbędzie się 17 października 2011 r. (poniedziałek) o godz. 10.00,
W budynku głównym WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2. SALA RA 53.

Prelegenci będą poruszać tematy takie jak:
• Relacja pomiędzy wolnością człowieka a ograniczeniami wynikających ze ścigania przestępstw narkotykowych?
• Na czym polega polityka orzecznicza polskich sądów wobec uzależnionych sprawców przestępstw narkotykowych określana hasłem „leczyć zamiast karać”?
• Na czym polegają działania Policji w zakresie ścigania przestępstw narkotykowych?
• Jak uniknąć zagrożeń związanych z narkotykami?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.