17 listopada 2010 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gościła Konsula Węgier, Pana Profesora Istvana Kovacs’a. Pan Konsul przedstawił wykład pod tytułem „Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego”. Organizatorem spotkania jest Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Pretekstem do spotkania jest wydanie przez Pana Profesora książki, zatytułowaniej "Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848-1849". Książka jest efektem żmudnych poszukiwań Autora w archiwach austriackich, węgierskich i polskich. Jej treść stanowi poruszające świadectwo ofiarności i heroizmu ludzi, o których jak Pan Profesor mówi, warto pamiętać!

István Kovács jest dyplomatą, historykiem, pisarzem i poetą. Przez wielu określany jest jako wielki przyjaciel Polski, badacz wspólnych dziejów nadwiślańskich i naddunajskich Bratanków. W latach 1990-94 był radcą ds. kultury Ambasady Węgier w Warszawie. W ciągu 5 lat pracy w Krakowie doprowadził do odsłonięcia ponad 20 rozmaitych pomników węgierskich, tablic pamiątkowych, do nawiązania kontaktów partnerskich i wystąpił z ponad setką wykładów na temat węgiersko-polskich stosunków historycznych.

Zdjęcia: Szymon Taranda