21 marca 2012 roku o godz. 12:00, w auli RA3 przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie, odbędzie się organizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, otwarty panel dyskusyjny pod tytułem „Kościół wobec mediów – Media wobec Kościoła”.

– Panel dyskusyjny będzie znakomitym pretekstem do przypomnienia Wielkiej Postaci jaką był Arcybiskup Józef Życiński, w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Ten wybitny kosmolog, filozof, teolog – ceniony na całym świecie, znany był z wielkiej otwartości wobec mediów i różnych środowisk – wyjaśnia dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ. Inny ważny powód organizacji panelu to fakt, iż Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, wydała ostatnią książkę Arcybiskupa Józefa Życińskiego „Świat matematyki i jej materialnych cieni”, odnalezioną w osobistym komputerze Autora. Ostatnia publikacja Arcybiskupa Józefa Życińskiego, zredagowana przez ks. prof. Michała Hellera, stała się ważnym wydarzeniem edytorskim.

W dyskusji upamiętniającej Arcybiskupa Józefa Życińskiego, głos zabiorą: Ewa Czaczkowska z Rzeczypospolitej, ks. dr Józef Kloch, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski oraz Marcin Przeciszewski, prezes i redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Problematyka panelu może stać się kanwą do dyskusji na temat języka mediów, retoryki, etosu dziennikarskiego, a ponadto może wyjaśnić wiele kontrowersji wynikających z ignorancji różnych środowisk.

Po panelu dyskusyjnym będzie można zakupić książkę ks. dra Józefa Klocha „Internet i Kościół” oraz książkę Arcybiskupa Józefa Życińskiego „Świat matematyki i jej materialnych cieni”.

Pobierz program panelu dyskusyjnego.