Tegoroczne otrzęsiny studentów pierwszego roku, czyli Kosmiczne Beanalia WSIiZ odbyły się w kampusie w Kielnarowej. BEAN do tej pory uważany za UFOKa / OBCEGO, aby mógł być przyjęty do grona studentów musiał zrzucić, uroczyście złożyć BEANIĘ.

Otrzęsiny to rytualne zjawisko, polegające na nękaniu oraz upokarzaniu niższych hierarchią osób. Czasami jest to warunek wstąpienia do grona studentów i osiągnięcia progu dojrzałości. Po przejściu przez inicjację dana osoba staje się pełnoprawnym członkiem akademickiej społeczności.

Około 250 studentów pierwszego roku z godnością przyjęło wszystkie zadania jakie zostały wyznaczone przez starszych już kolegów – studentów. Uroczyste złożenie przysięgi napisanej przez mgr Łukasza Błąda pomysłodawcę i organizatora Kosmiczynch Beanaliów podsumowało, a jednocześnie potwierdziło przyjęcia do grona studentów.

PRZYSIĘGA:

My studenci pierwszego roku
na studia przyjęci cudem
obiecujemy wyjść z strefy mroku
choć przyjdzie nam to z trudem.

My studenci szacownej WSIiZ
Obiecujemy uczelni naszej
Że chociaż będzie mieć z nami zgryz
Skończymy ją choć nie wszyscy raczej

My studenci – dotąd kosmici
Ufoki pokrzyżowane z gadem
Przysięgamy już być przyzwoici
Choć pewnie wszyscy nie damy rade

My wyzwoleni z jarzma Beana
Jeszcze nie motyl już nie poczwary
Będziemy godni studenta miana
Choć to wydaje się być nie do wiary

Akademicka nas przyjmij wspólnoto
Być studentami pragnienie mamy
Będziesz ojczyzną nam żaków planeto
Przysięgamy, przysięgamy, przysięgamy!

Całą imprezę uświetniły koncerty i zabawa taneczna do białego rana.

Zobacz materiał filmowy z wydarzenia

zdjęcia: Marcin Luraniec