W bieżącym roku akademickim 2011/2012 studenci, którzy rozpoczęli studia przed 25 rokiem życia mogą starać się o kredyt, nawet wysokości 600 złotych miesięcznie.

Jeżeli łączny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 600 zł netto, Skarb Państwa w 100 proc. udzieli poręczenia kredytu. Gdy dochód wynosi od 600 do 1 000 zł netto, student otrzyma poręczenie na 70 proc.

Studenci, którzy wcześniej korzystali z kredytu, będą mieli do niego prawo również na studiach II stopnia. Nie będą musieli ponownie składać wniosku, w banku wystarczy pokazać legitymację. Absolwent, który stracił pracę lub zachorował będzie miał możliwość odroczenia spłaty kredytu nawet przez rok.

O kredyt mogą starć się wszyscy studenci, także doktoranci uczelni publicznych, niepublicznych, trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. Wnioski o udzielenie pożyczki lub kredytu, należy złożyć do 15 listopada 2010 roku.

Dane pochodzą z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku, w sprawie szczególnych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 87, poz. 560).

Urszula Pasieczna