Po zostawionych śladach sprawców poznacie…

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Koło Naukowe Kryminalistyki oraz Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ zapraszają studentów, uczniów szkół średnich oraz pracowników WSIiZ na wykład otwarty oraz zajęcia warsztatowe z zakresu technik kryminalistycznych. Poprowadzą je wykładowcy Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – podinsp. Marek Błędowski i nadkom. Arkadiusz Błaszczuk.

Za spotkanie z oficerami WSPol zapraszamy w czwartek, 16 kwietnia 2015 roku, na godz. 10.30 – do auli RA101 w budynku WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.