– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to jedna z najlepszych i najlepiej działających nawet w kryzysie prywatnych uczelni w Polsce – donosi Rzeczpospolita.

Pod koniec grudnia 2011 roku ukazał się artykuł, w którym stwierdzono, że WSIiZ jako jedna z nielicznych szkół wyższych w kraju dobrze radzi sobie na rynku edukacyjnym, nawet w obliczu kryzysu.

Uczelnia skutecznie opiera się kumulacji kryzysów ekonomicznego i demograficznego. Jest to jedna z niewielu placówek edukacyjnych w Polsce, która nie bazuje wyłącznie na dochodach z czesnego. Blisko połowa przychodu Uczelni pochodzi ze źródeł pozadydaktycznych. Te z kolei są związane z grantami i badaniami, a także ze współpracą ze środowiskiem biznesowym.

Duże znaczenie mają także inwestycje WSIiZ w nowoczesne laboratoria naukowe i sprzęt, dzięki którym możliwe jest kształcenie praktyczne. A badania pokazują, że dla kandydatów na studia właśnie to jest istotnym czynnikiem decydującym o wyborze uczelni.

Mimo pogłębiającego się niżu demograficznego i wyjątkowo dużej liczby osób, które nie zdały matury, także ostatnia rekrutacja w WSIiZ wypadła bardzo dobrze. W roku 2011 matury nie zdało prawie 6 000 (czyli około 25 procent) uczniów z Podkarpacia. Dodatkowo, pogłębiający się niż demograficzny powoduje spadek liczby studentów w Polsce o kilkanaście procent rocznie. W tej sytuacji nawet uczelnie publiczne miały, wbrew przewidywaniom, niedobór kandydatów na studia na większości kierunków i rekrutowały studentów w dwóch, a nawet trzech turach, co nie zdarzało się wcześniej. Efekt zakończonej 30 września 2011 roku rekrutacji do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to komplet studentów niemal na każdym oferowanym przez uczelnię kierunku.

– Taki wynik bardzo nas cieszy. W ostatniej rekrutacji odnotowaliśmy nawet pewien wzrost liczby podań w porównaniu do ubiegłego roku. W roku akademickim 2011/2012 w naszej uczelni naukę rozpoczęło około 8 000 studentów, w tym około 3 000 na pierwszym roku – informuje prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.