8 czerwca 2009 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się wykład otwarty: "Działania Narodowego Banku Polskiego w okresie spowolnienia gospodarczego". Wygłosił go Wiceprezes tego banku, pracownik naukowy WSIiZ, prof. dr hab. Witold Koziński.

– Świat podmiotów finansowych stracił do siebie zaufanie. Banki nie lokują pieniędzy u siebie nawzajem. Co najwyżej na jeden dzień i jeśli się tak dzieje, to jest to duże wydarzenie – wyjaśnił przyczyny spowolnienia gospodarczego wiceprezes NBP. Przyczyn kryzysu i jego sprawców jest więcej, ale ten szczególnie odbił się na działaniach polskich banków. – Akcja kredytowa uległa atrofii. Spadła również wartość kredytów, udzielanych przedsiębiorcom – wyliczał dalej winnych kryzysu prof. W. Koziński. W tym momencie pesymistyczne wiadomości się skończyły.

Optymizmem powiało, gdy nasz pracownik naukowy zaczął wyliczać działania NBP w celu przeciwdziałania kryzysowi. Tych jest naprawdę wiele. – Narodowy Bank Polski podejmuje szereg inicjatyw, mających przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu. Niektóre z nich to wydłużenie terminów spłaty należności, zwiększanie dostępności do pieniądza bankom komercyjnym, zwiększając zabezpieczenia itp.

Usłyszeliśmy także o sposobach, w jakie banki światowe radzą sobie z kłopotami finansowymi i wzajemnym brakiem zaufania. – Najczęściej wydłuża się terminy spłaty kredytów. W Unii Europejskiej w ten sposób usiłuje się pobudzić akcję kredytową, zwiększając podaż pieniądza – wyjaśniał prof. Koziński.

Wiceprezes NBP odniósł się również do zarzutów, jakoby NBP zbyt późno reagował na spowolnienie gospodarcze. – Nie ma nic gorszego na rynkach finansowych, niż szybkie, niespokojne, nieprzemyślane super-ruchy, jakich niektórzy oczekują. One mogą rozchwiać sytuację. NBP dba o to, by było bezpiecznie i, póki co jest bezpiecznie – zakończył wystąpienie prof. W.Koziński.

Po wykładzie przyszedł czas na pytania z sali. Profesor wyjaśniał m.in. stanowisko NBP w kwestii wejścia Polski do strefy EURO, mówił też o planach banku w przypadku ewentualnego pogorszenia się sytuacji na rynkach finansowych.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży i pracowników WSIiZ. Dobrze wpisał się w organizowany tego dnia na uczelni MIESIĄC WIEDZY, poświęcony Ekonomii.