Prof. dr hab. Bogdan Wilamowski, od wielu lat współpracujący z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Order nadał mu prezydent Lech Kaczyński, a sama uroczystość odbyła się 25 lipca w Kancelarii Prezydenta RP.

Profesor Bogdan Wilamowski, to – w zgodnej opinii ekspertów – najwybitniejszy obecnie polski specjalista w USA, zajmujący się problematyką najnowszych technologii. Oprócz wspaniałego osobistego dorobku naukowego, ma on również ogromne zasługi na polu międzynarodowej współpracy i wymiany myśli naukowej. W szczególności to ostatnie właśnie, zostało dostrzeżone przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prof. Wilamowski pełni obecnie funkcję dyrektora Alabama Nano/Microelectronics Science and Technology Center w Auburn University. Jest również profesorem tego Uniwersytetu na Wydziale Electrical & Computer Engineering. Lista uczelni i instytucji na całym świecie, z którymi współpracował i nadal współpracuje profesor Wilamowski jest wręcz imponująca. A są na niej m.in. University of Wyoming, University of Idaho, Nishizawa Laboratorium w Tohoku University w Japonii…

W środowisku naukowym jest również znany ze swojej promocyjno-redaktorskiej żyłki. To dzięki niemu właśnie, przed wieloma polskimi naukowcami, zajmującymi się w szczególności – tak, jak on sam – najnowszymi technologiami, otwierają się drzwi znakomitych uczelni, a ich dorobek poznaje cały naukowy świat.

Nie będzie więc przesady w stwierdzeniu, że prof. Bogdan Wilamowski jest wielką osobowością naukową na skalę światową. Był założycielem i v-prezydentem IEEE Computational Intelligence Society (2000-2004), a następnie prezydentem IEEE Industrial Electronics Society. Cały czas piastuje również stanowisko przewodniczącego komitetów programowych i organizacyjnych konferencji organizowanych przez Institute of Electrical and Alectronic Engineers (IEEE).