Kilka dni temu informowaliśmy o nowym kierunku studiów w WSIiZ – o Logistyce, tymczasem przed kandydatami na studia otworzyły się kolejnenowe możliwości. Rusza Księgowość – odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Ekonomia.

Wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania informacji finansowych jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych czy samorządowych.

Dlaczego księgowy to jeden z zawodów, na który od wielu lat rynek odnotowuje niesłabnący popyt? Wynika to z dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości tj. wzrostu liczby i rozwoju podmiotów gospodarczych. Rosną także wymagania w zakresie poziomu kwalifikacji księgowych, co wynika z umiędzynaradawiania biznesu, gwałtownego rozwoju rynku IT , dostępności funduszy unijnych jak też dynamicznie zmieniającego się i skomplikowanego otoczenia prawnego.
Przewiduję, iż popyt ten nadal utrzyma się w kolejnym dziesięcioleciu. Studenci studiujący księgowość w WSIiZ wyposażeni zostaną podczas studiów w wyjątkowo praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające szybkie przystosowanie się do wymagań rynku – wyjaśnia ekspert ds. księgowości, dr Marta Czyżewska z WSIiZ.

W trakcie studiów na tej specjalności zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę zarówno w działach księgowych, jak i finansowych. Studia na specjalności pozwolą Ci na zdobycie wiedzy przydatnej do podejmowania decyzji finansowych oraz stworzą perspektywy zatrudnienia w różnych działach gospodarki.

Przedmioty specjalnościowe w programie studiów:

  • Uproszczone formy księgowości
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Sprawozdawczość i analiza finansowa
  • Tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów

Specjalność realizowana będzie od 1. semestru na studiach I stopnia.

Bogate doświadczenie, cenieni wykładowcy

Na kierunku Ekonomia zajęcia prowadzi kadra dydaktyczna o uznanej pozycji w kraju i za granicą. Wśród wykładowców znajdują się m.in. profesorowie: Jan Winiecki (ekonomista, członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich), Ryszard Bugaj (Pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN), Bartłomiej Kamiński (doradca Banku Światowego), Witold Koziński (wiceprezes Narodowego Banku Polskiego), Tomasz Mickiewicz (Członek American Economic Association i European Association of the Comparative Economic Studies), Waldemar Karwowski (Dyrektor Center for Industrial Ergonomics), Krzysztof Opolski (Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy, doradca strategiczny zarządu Grupy Axa w Polsce). Zajęcia praktyczne prowadzone są przez osoby posiadające bogate doświadczenie praktyczne. Do tej pory w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania specjalności związane z rachunkowością ukończyło prawie 7 tysięcy studentów z czego ponad tysiąc na studiach podyplomowych.

A co po studiach ?

Jako absolwent będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji księgowej, zarządzania informacją finansową i sporządzania sprawozdań finansowych. Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwolą Ci w przyszłości przygotować się do egzaminu na certyfikat księgowy, uzyskania kwalifikacji biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego.

Jak podkreśla Barbara Stanek z Biura Karier WSIiZ na rynku usług finansowo-księgowych poszukiwani są specjaliści posiadający kwalifikacje samodzielnych księgowych, a także doradcy podatkowi, biegli rewidenci i osoby z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W głównej mierze zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości i podatków zgłaszają firmy outsourcingowe oraz centra finansowo-księgowe, co potwierdzenie znajduje m.in w portalach internetowych. Z danych serwisu otoPraca.pl wynika, że w okresie od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 firmy w dużej mierze poszukiwały księgowych. Jak wynika z danych przedstawionych w portalu 7% wszystkich ofert stanowiły oferty związane z księgowością.
O zasadach rekrutacji i możliwościach jakie daje studiowanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania dowiesz się także z serwisu kandydaci.wsiz.rzeszow.pl. Zapraszamy.