Trwa rekrutacja do nowych projektów, które realizuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – "Postaw na rozwój" oraz "Nowe kompetencje – lepszy start". Aplikacje można składać tylko do 17 grudnia 2014 roku.

W ramach projektów (dowiedz się więcej o wygranej WSIiZ), studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach kompetencyjnych – prowadzonych przez praktyków biznesu oraz w 3 miesięcznych płatnych stażach.

Oba projekty skierowane są do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów kierunków I i II stopnia:

Postaw na rozwój:
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia angielska
Więcej informacji: www.postawnarozwoj.wsiz.rzeszow.pl

Nowe kompetencje – lepszy start:
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Turysta i rekreacja
Więcej informacji: www.nowekompetencje.wsiz.rzeszow.pl

Aby wziąć udział w projekcie należy dostarczyć do Biura Projektu (siedziba WSIiZ w Rzeszowie, pok. RA 45 lub RA 46) wymagane dokumenty, których listy znajdują się na stronach poszczególnych projektów.