Sprawa rabunku ołtarza Mariackiego Wita Stwosza do dziś kryje w sobie wiele zagadek, niejasności i wywołuje spory. Określana jest jako najbardziej głośne naruszenie Konwencji Haskiej z 1907 roku. Jak do niej doszło? Jak to dzieło powróciło na swoje miejsce?

Rabunek ołtarza Mariackiego Wita Stwosza i jego trudny powrót (1939-1957) - wykład otwarty profesora Stanisława Waltosia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Odpowiedzi na m.in. te pytania podadzą niebawem prof. dr hab. dr h.c. mult. Stanisław Waltoś, profesor Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, profesor honorowy Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz mgr Agata Wolska, kierownik Archiwum i Zbiorów
Bazyliki Mariackiej w Krakowie, historyk sztuki.

W roku 2015 minęła 75 rocznica rabunku ołtarza Wita Stwosza z kościoła
Mariackiego w Krakowie, najbardziej głośnego naruszenia Konwencji
Haskiej z 1907 r. Latem 1939 r. w obliczu coraz bardziej nieuchronnej
agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę ołtarz Wita Stwosza, największa
ozdoba kościoła Mariackiego w Krakowie, został rozebrany i ukryty w
dramatycznych okolicznościach, głównie w Sandomierzu. Niemcy odkryli
jednak miejsce przechowywania skrzyń z rzeźbami ołtarza i wywieźli je do
Niemiec. Ołtarz wrócił do Polski w 1946 r., ale musiało upłynąć 11 lat,
aby mógł wrócić z powrotem na swoje miejsce, do kościoła Mariackiego.
Do dzisiaj przebieg ówczesnych zdarzeń kryje w sobie wiele zagadek,
niejasności i wywołuje spory. Jakie? Jaka jest prawda na ten temat?

Wszystko stanie się jasne 22 czerwca 2015 roku o godzinie 17:00. Odbędzie się wówczas interesujący wykład otwarty zatytułowany: „Rabunek ołtarza Mariackiego Wita Stwosza i jego trudny powrót (1939-1957)”.

MIEJSCE: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja 19