Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna nabór na kurs muzykoterapii.

Uczestnictwo w zajęciach z muzykoterapii umożliwia zapoznanie się z wielopoziomowym oddziaływaniem muzyki na poszczególne układy organizmu, kształcąc umiejętności odbioru muzyki i wpływania jej na psychikę, a także wzbogaca osobowość, wzbudza pożądane emocje i pozwala sterować nimi.

Zajęcia muzykoterapeutyczne umożliwiają naukę procesu komunikacji za pomocą języka muzyki oraz identyfikacji dźwięku. Program kursu obejmuje techniki pozwalające na zmianę nieprawidłowych zachowań psychofizycznych poprzez poprawę wydolności oddechowo-krążeniowej, poprawę samopoczucia, rozwój oraz zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, likwidację zmęczenia, pozytywne wzmocnienie, poprawę siły mięśniowej, wzrost wewnętrznej siły, uzupełnienie korektywy, poprawę samooceny, a także zwiększenie odporności na stres.

Kurs kierowany jest do osób, dla których muzyka jest bardzo istotnym aspektem życia, wrażliwych na piękno, chcących pogłębić arkana muzyki poprzez muzykoterapię oraz pragnących dogłębnie zapoznać się z oddziaływaniem muzyki na rozwój doświadczeń emocjonalnych i intelektualnych.

Więcej informacji