– Najważniejszą rzeczą dla klienta jest rozmowa, kontakt nawiązanie przyjaznej relacji – powiedziała Agnieszka Wrońska, dyrektor Centrum Obsługi Klienta Detalicznego PKO BP. Podczas spotkania przedstawicieli największego w Polsce banku studenci mieli okazję wziąć udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Prelekcje odbyły się 13 grudnia 2012 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na spotkanie z pracownikami PKO BP zaproszeni byli studenci i absolwenci, którzy w listopadzie wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu „Kluczowe umiejętności komunikacyjne i autoprezentacyjne niezbędne w profesjonalnej obsłudze klienta”. Na spotkanie przybyli również studenci I i II roku studiów magisterskich.

W pierwszej części zebrania miała miejsce prezentacja banku PKO BP i ofert pracy. Najpierw zabrani obejrzeli film o rozwoju i działalności banku PKO, o innowacyjnych rozwiązaniach i sponsoringu wielkich przedsięwzięć. Następnie dyrektor CKD, Agnieszka Wrońska, przeprowadziła ze studentami rozmowę o tradycji, o odpowiedzialności względem akcjonariuszy, o roli klientów i pracowników. Dyrektor CKD omówiła także wartości banku PKO BP, którymi są m. in. wiarygodność, satysfakcja klienta i przedsiębiorczość.

– CKD to kuźnia talentów: u nas pracują najlepsi młodzi ludzie. Placówki mamy w całej Polsce, więc możliwości są ogromne, gdziekolwiek nie pojedziemy. – podkreśliła Agnieszka Wrońska.

W dalszej części spotkania Dyrektor Biura Contact Center, Monika Filipek, opowiedziała o Contact Centre, które działa przy PKO BP. Natomiast Dyrektor Biura Monitoringu Należności, Marek Dźwigaj, przybliżył szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji , przedstawiając opisy stanowisk i wymagania wobec kandydatów.

Ostatnim punktem programu, a zarazem najważniejszym, były rozmowy kwalifikacyjne, nadzorowane przez Kierownik Zespołu Usług Personalnych w Lublinie, Annę Leziak. Pracownicy banku przeprowadzili indywidualne rozmowy z każdym, kogo aspiracją jest praca w nowo otwartym Centrum Obsługi Klienta Detalicznego PKO BP w Rzeszowie.

„Kluczowe umiejętności komunikacyjne i autoprezentacyjne niezbędne w profesjonalnej obsłudze klienta” to szkolenie, dzięki któremu można było nabyć kluczowe umiejętności miękkie, pozwalające na swobodną autoprezentację i komunikację w zespole oraz efektywną obsługę klienta. Uczestnicy poznali m. in. zasady nawiązywania prawidłowych relacji z klientem oraz reguły panujące w kontaktach biznesowych. Szkolenie odbyło się 9 listopada w WSIiZ. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, przydatne podczas aplikowania na poszczególne stanowiska m. in. właśnie w Centrum Obsługi Klienta.

Organizatorem zarówno szkolenia jak i spotkania z przedstawicielami PKO BP było Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.