16 marca 2017 r. w godz. 11:40 – 13:40 w sali RA21 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ul. Sucharskiego 2) odbędzie się spotkanie dedykowane studentom z zagranicy w szczególności z Ukrainy pt. „Legalna praca w Polsce”.

W wydarzeniu wezmą udział prelegenci reprezentujący: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Urząd Skarbowy w Rzeszowie oraz Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

Uczestnicy otrzymają informacje dotyczące ścieżki jaką muszą pokonać w celu podjęcia pracy, w tym m.in. wymaganych dokumentów uprawniających cudzoziemca do pracy w Polsce, czy wymogów dotyczących otrzymania zezwolenia na pracę. Będą mieli również możliwość dowiedzieć się w jakie miejsca powinni się udać, aby dopełnić wszelkich formalności, na co zwracać uwagę przy poszukiwaniu pracy i jakie oferty pracy czekają na nich w Rzeszowie. Ponadto będzie możliwość porozmawiania uczestników z ekspertami w trakcie lub po spotkaniu.

Organizatorem wydarzenia jest KN FLOW Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia działające przy Katedrze Finansów WSIiZ wraz z Biurem Karier WSIiZ w ramach współpracy z rzeszowskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu.