W ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pojawiła się nowa możliwość. To inżynierskie studia I stopnia na kierunku LOGISTYKA! Studia te ruszą od października 2010 roku, ale podania o przyjęcie na ten kierunek można już składać.

Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, produkcji w toku, surowców, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Sprawne systemy logistyczne, projektowane i zarządzane przez wykształconych inżynierów, stanowią niezbędny czynnik efektywnego gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwań odbiorcy na dostawę, sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu towarowego i pasażerskiego. – Znajomość określonych metod i narzędzi organizacji przepływów oraz wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań informatycznych to niezbędne cechy kompetencji kadr logistycznych – wyjaśnia prodziekan ds. kierunku Logistyka dr Grzegorz Wróbel.

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kadry logistyczne w podkarpackich przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz wśród przewoźników drogowych i lotniczych.

Absolwenci tego kierunku otrzymają tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskają wszechstronną wiedzę z zakresu procesów zarządzania przepływem, infrastruktury logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych stosowanych zarówno w procesach produkcyjno dystrybucyjnych, jak i w logistyce zewnętrznej: spedycji i transporcie.

Kandydatom na studia na kierunek Logistyka, Uczelnia proponuje dwie specjalności: transport i spedycja oraz informatyka w systemach logistycznych.

– Są dwa ważne powody, dla których warto studiować Logistykę. Pierwszy to dobre perspektywy pracy w efekcie stale rosnącego zapotrzebowania na logistyków w przedsiębiorstwach. Jednym z głównych wyzwań biznesu na dziś i na przyszłość jest bowiem zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli jak najlepiej połączyć wysokie wymagania odbiorców w zakresie szybkości i niezawodności dostaw z zaopatrzeniem i wytwarzaniem, często ulokowanym w różnych miejscach na świecie. Nie da się tego robić bez udziału logistyków. Powód drugi – logistyka to bardzo ciekawy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dający okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z inżynierii systemów, projektowania procesów, marketingu, zarządzania, ekonomii. Absolwenci logistyki mają więc znacznie lepsze rozeznanie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, niż ci którzy skończyli wąsko sprofilowane kierunki studiów – wyjaśnia ekspert ds. logistyki dr Krzysztof Feret.

W programie studiów m.in.:

  • projektowanie, rozpoznawanie, diagnozowanie i monitorowanie procesów logistycznych
  • zarządzanie procesowe oraz zarządzanie efektywnymi i elastycznymi systemami wytwórczymi
  • zarządzanie powierzchnią magazynową, logistyka dystrybucji i zaopatrzenia
  • organizacja centrów spedycyjnych,
  • systemy transportu produkcyjnego i magazynowego

– Dzięki studiom z zakresu logistyki absolwenci będą mogli zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach firm zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji – wyjaśnia Barbara Stanek z Biura Karier WSIiZ. Pozyskana wiedza i umiejętności będą także nieodzowne w przypadku prowadzenia własnej firmy zajmującej się organizacją przedsięwzięć logistycznych natury biznesowej lub prywatnej.

– Ogromnie się cieszę, że WSIiZ uruchomiła ten kierunek. Od jakiegoś czasu planowałem te studia, ale na Podkarpaciu nie było uczelni, która spełniała by moje oczekiwania i jednocześnie oferowała Logistykę. Rzutem na taśmę załapałem się więc do świetnej uczelni na wymarzony kierunek – cieszy się Marcin, który złożył we wtorek podanie o przyjęcie na Logistykę.

Dowiedz się więcej o specjalnościach na inżynierskim kierunku Logistyka: Transport i spedycja oraz Informatyka w systemach logistycznych.