18 października br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się pierwsze spotkanie Rady Specjalistów Logistyki WSIiZ.

Rada jest zespołem konsultacyjno-doradczym utworzonym dla potrzeb kierunku Logistyka.

 

Głównym celem prac tego zespołu jest wyrażanie opinii w zakresie strategicznych obszarów funkcjonowania rynku usług logistycznych oraz składanie wniosków na temat jakości kształcenia i modyfikacji oferty dydaktycznej kierunku, zgodnie z potrzebami rynku pracy w tym sektorze.

 

W spotkaniu uczestniczyło ośmiu członków Rady reprezentujących firmy spedycyjno-logistyczne oraz produkcyjne, w których funkcjonuje tzw. logistyka obsługi procesu wytwórczego.

 

Zebranie otworzył Prorektor ds. Nauczania Dr Andrzej Rozmus, który przedstawił oczekiwania Władz Uczelni w zakresie współpracy z Radą Specjalistów Logistyki

 

Następnie Dr Feret omówił sens powołania Rady oraz zaprezentował obecny system nauczania i oceniania studentów na kierunku Logistyka według Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Zostały przeprowadzone również wybory Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego RSL. Przewodniczącym został Pan Radosław Swół z firmy PZL Mielec, zawodowo zajmujący się logistyką bliską i transformacją lean na produkcji.

 

Uczestnicy spotkania na gorąco wymienili się opiniami nt. programu kształcenia na kierunku i ustalili harmonogram działań w zakresie analizy jego efektów kształcenia.

 

Następne spotkanie jest planowane na koniec listopada 2013 w Kielnarowej.