Kolejny kierunek studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To od tej instytucji zależy utrata bądź utrzymanie uprawnień do prowadzenia danego kierunku studiów.

Logistykę oceniono w 7 kategoriach: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczelnia się i wewnętrzny system zapewniania jakości. We wszystkich kategoriach raportu PKA „Stopień spełniania kryterium” WSIiZ otrzymała ocenę „W PEŁNI (5)”.

Przedstawiciele Komisji wysoko ocenili przede wszystkim na współpracę uczelni ze światem biznesu, co pozwala studentom zdobywać najwyższej jakości wykształcenie, m.in. obsługiwać najpopularniejszą na rynku giełdę transportową TRANS, zarządzać flotą transportową, zarządzać projektami produkcyjno – logistycznymi czy optymalizować procesy zarządzania firmą. Docenili również możliwość zdobywania przez studentów certyfikatów, np. European Junior Logistician (EJL), Europejski Certyfikat Kompetencji Logistycznych (European Certification for Logistics Professionalns) czy Certyfikat Modelarza Symulacji Procesów Biznesowych (Certification for Business Process Simulation Modeler), sygnowany przez Flexsim Inc. USA.

Według Komisji WSIiZ w Rzeszowie posiada nowoczesną, funkcjonalną, zadbaną i bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturę dydaktyczną. Szczególnie doceniono laboratoria naukowe, w których mają zajęcia studenci logistyki – Laboratorium Optymalizacji Procesów Biznesowych, Laboratorium Symulacji Terminali Kontenerowych oraz Laboratorium Systemów EPR-SAP.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej to wymowny komunikat do kandydatów na studia. Jeśli chcą realizować dobre studia, w nowoczesnej uczelni, pod okiem doświadczonej kadry i mieć perspektywy na atrakcyjną pracę, to powinni wybrać inżynierską logistykę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rekrutacja trwa do 31 lipca 2015 roku. Więcej informacji można uzyskać w serwisie internetowym kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

***
Państwowa Komisja Akredytacyjna to niezależna instytucja, która działa w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Podstawowym celem PKA jest wspomaganie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych obowiązujących europejskich i światowych wzorców. Jak działa PKA? Komisja po zapoznaniu się z systemem kształcenia wydaje opinie oraz wystawia ocenę jakości kształcenia na danej uczelni. W zależności od oceny uczelnia traci lub utrzymuje uprawnienia do prowadzenia kształcenia na danym kierunku.