WSIiZ w gronie nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dołączyła do grona jednostek posiadających prawo korzystania z logo HR Excellence in Research. Jest to certyfikat, który potwierdza spełnienie wymagań zapisanych w:

1) Europejskiej Karcie Naukowca oraz
2) Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Dokumenty te stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej, określają zasady zatrudniania i warunki pracy, jakie należy zagwarantować naukowcom oraz możliwości rozwoju, jakie powinno się im zapewnić.
Organizacje, które wdrożyły zasady Karty i Kodeksu przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności systemów badawczych i zwiększenia atrakcyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Uzyskanie prawa do używania logo potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.

Otrzymane logo także zobowiązuje naszą Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE. Zgodnie z procedurą, po dwóch latach od momentu uzyskania prawa do używania logo uczelnia przeprowadzi wewnętrzną analizę postępów i efektów zapisanych w przygotowanej Human Resources Strategy for Researchers, a kolejnym etapem będzie już ocena postępów przeprowadzona przez samych ekspertów Komisji Europejskiej.