– W dobie starzejącego się społeczeństwa i szybkiego rozwoju medycyny popyt na pracę w zawodzie fizjoterapeuty będzie stale wzrastał – ocenia Barbara Leśniak z Biura Karier WSIiZ. Dochodzi do tego rządowy projekt dziennych domów opieki, w ramach którego w najbliższych latach w Polsce powstanie ok 1200 nowych placówek. M.in. dlatego WSIiZ zdecydowała się uruchomić studia II stopnia na kierunku fizjoterapia!

Fizjoterapeutka pracuje z pacjentem

Dzięki nowym studiom możesz zadbać nie tylko o siebie. Możesz również pomóc innym. Fizjoterapia to szansa na zdrową i spokojną przyszłość.

Nie tylko my to zrozumieliśmy. Rząd uruchamia projekt dziennych domów opieki – to potężny rynek, na którym specjaliści z obszaru fizjoterapii łatwo znajdą swoje miejsce. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma im zapewnić odpowiednią do wieku i stanu zdrowia ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną.

Planuje się, że przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł. To realne miejsca pracy m.in. dla absolwentów fizjoterapii.

Ale rynek pracy jest o wiele szerszy! Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia, takich jak: szpitale o różnym profilu; w placówkach oświatowych (np. międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne), w klubach sportowych, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a nawet w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach fitness oraz klinikach zdrowia i urody.
Dlaczego wybrać studia II stopnia? Wieloletnie badania prowadzone wśród absolwentów WSIiZ pokazują następującą tendencję: ci z nich, którzy ukończyli studia I i II stopnia znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy, niż ich koleżanki i koledzy, którzy mają za sobą tylko studia I stopnia.

Uczelnia jest też znakomicie przygotowana do praktycznej nauki zawodu. Posiada własne Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne REH-MEDIQ. Wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W pracowni kinezyterapii pacjenci mogą korzystać z pierwszej na Podkarpaciu i drugiej w Polsce nowoczesnej platformy wibracyjnej BMS. Pracownia zaopatrzona jest też w system oceny funkcjonalnej FMS i Y-balance test (określanie ryzyka urazu u sportowców), kolumnę omega do ćwiczeń funkcjonalnych, salę ćwiczeń równowagi, kontroli nerwowo-mięśniowej i sensomotoryki oraz wiele innych urządzeń i gabinetów, w których studenci zdobędą wysokiej klasy umiejętności.

Dowiedz się więcej o studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 31 lipca 2015 roku!