8 czerwca 2016 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zawarła umowę o współpracy z Indyjsko-Polską Izbą Gospodarczą.

WSIiZ i Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza podpisały umowę o współpracę

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców zarówno polskich jak i indyjskich. Porozumienie o współpracy podpisali: Rektor WSIiZ- prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek oraz Przewodniczący Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej J.J. Singh.

Podpisane porozumienie zakłada głównie współpracę w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw rozpoczynających działalność na rynku polskim i indyjskim, organizacji i udziału w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych oraz redagowania wspólnych raportów oraz analiz.

W najbliższym czasie kolejnym krokiem we wzajemnych relacjach będzie zorganizowanie wspólnego spotkania przedstawicieli Izby wraz z przedsiębiorcami zainteresowanymi poszukiwaniem partnerów na rynku indyjskim.

Indie stają się dla Polski jednym z ważniejszych partnerów gospodarczych wśród krajów pozaeuropejskich.
Pomimo systematycznie rosnących wzajemnych obrotów handlowych oba kraje jak dotąd nie wykorzystały w pełni istniejącego potencjału swoich gospodarek.

Indie to obszar nadal niewykorzystanych szans w ekspansji zagranicznej eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw.