Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów. Od października 2014 roku ruszą studia I stopnia na kierunku – Prawo!

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawia, że Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ będzie prowadził kształcenie na pięciu kierunkach studiów – Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia oraz od nowego roku akademickiego Prawo!

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu oferuje studia licencjackie z zakresu prawa, trwające 6 semestrów – wyjaśnia dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Postępujący proces liberalizacji dostępu do zawodów prawniczych oraz przeobrażeń rynku usług prawniczych wymaga wprowadzenia nowego modelu edukacji prawniczej. Takie rozwiązania przygotowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Studenci będą mogli wybrać jedną spośród trzech specjalności: Prawo w gospodarce, Organizacja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, Administracja gospodarcza w UE i na Ukrainie (dowiedz się więcej o specjalnościach).

– Przewidziane w planach studiów gry decyzyjne z obszaru prawa pozwolą studentom na analizowanie różnych stanów faktycznych z wielu dziedzin prawa i wyboru optymalnych sposobów ich rozwiązania – tłumaczy dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Studenci będą zdobywać wiedzę prawniczą, ale rozszerzoną o przedmioty z obszaru ekonomii, zarządzania i ekonomicznej analizy prawa.

Dzięki porozumieniom podpisanym przez WSIiZ studenci będą mieli możliwość realizować praktyki w zwiększonym wymiarze godzinowym m.in. w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej jednostkach organizacyjnych, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, urzędach miasta w Rzeszowie i Krośnie, a także instytucjach pozarządowych oraz w przedsiębiorstwach.

– Co ważne, system praktyk studenckich zakłada, że oprócz realizacji praktyk w sądach, prokuraturach czy kancelariach adwokackich część godzin będzie mogła być realizowana dodatkowo w organach administracji publicznej oraz u przedsiębiorców – podkreśla prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Kierownik Katedry Teorii Prawa.

– Trzyletnie licencjackie studia prawnicze otwierają rozmaite możliwości. Po pierwsze, licencjat daje solidne podstawy dla kontynuacji studiów prawniczych, ich ukończenia w pełnym wymiarze i w konsekwencji ubiegania się o pracę w klasycznych zawodach prawniczych (sędzia, adwokat). Po drugie, licencjat z prawa znakomicie uzupełnia inne wykształcenie, np. ekonomiczne, menedżerskie czy administracyjne. Po trzecie, wiedza prawnicza przydaje się w wielu innych zawodach, np. lekarza, dyplomaty czy organizatora rozmaitych przedsięwzięć społecznych. Po czwarte, z licencjackich studiów prawniczych mogą także skorzystać te osoby, które zamierają zamierzają zająć się socjologią, psychologią i innymi dyscyplinami społeczno-humanistycznymi od strony bardziej teoretycznej niż praktycznej – wyjaśnia prof. dr hab. Jan Woleński, prawnik i filozof, Prorektor ds. Nauki WSIiZ, członek Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych – powszechnie uznawanej za polskiego Nobla, związany z WSIiZ od 2002 roku..

Studia z zakresu prawa mają istotne znaczenie dla młodych ludzi i to nie tylko tych myślących o pracy w zawodzie prawnika. – Prowadząc w dzisiejszych czasach działalność gospodarczą, pełniąc odpowiedzialne funkcje w życiu gospodarczym i społecznym musi się znać prawo i umieć w jego obszarach sprawnie poruszać. WSIiZ w Rzeszowie jako szkoła wyższa łącząca wysoki poziom wiedzy ekonomicznej i informatycznej w kształceniu przyszłych menedżerów gwarantuje studentom prawa praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy z sukcesami w codziennej pracy. Praktyczna znajomość prawa, ekonomii i informatyki nabyta w renomowanej uczelni jest atutem. Daje przewagę konkurencyjną w zdobyciu pracy i dalszym rozwoju zawodowym – wyjaśnia Ireneusz Drzewiecki, wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Studia licencjackie na kierunku prawo to wyjątkowa okazja do zdobycia bardzo praktycznej wiedzy o prawnych mechanizmach funkcjonowania współczesnej gospodarki wolnorynkowej, zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, relacjach pomiędzy kontrahentami biznesowymi, oraz relacjach na linii państwo – obywatel. Zaletą prawniczych studiów trzyletnich jest selekcja programu i wybranie węzłowych dla dzisiejszego obrotu gospodarczego obszarów prawa – z jednoczesną rezygnacją z przedmiotów ściśle teoretycznych, doktrynalnych lub historycznych. Taki „odświeżony” i wysoce profesjonalny program studiów umożliwi zatem absolwentom tego kierunku szybkie orientowanie się w realiach życia gospodarczego i międzynarodowej wymiany handlowej, a także pomoże im odnosić zauważalne sukcesy na konkurencyjnym rynku pracy.

Od 1 kwietnia 2014 roku Dział Rekrutacji przyjmuje podania na studia. Teraz kandydaci mają do wyboru 14 kierunków studiów, w tym dwie nowości – DietetykęPrawo. Więcej o tych i innych kierunkach studiów można przeczytać w serwisie internetowym kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:

gazeta.pl

rzeszow-news.pl

radio.rzeszow.pl

carpatiabiznes.pl

rzeszow360.pl

Nowiny [PDF]

supernowosci24.pl studentnews.pl

resinet.pl

galicjusz.pl

rzeszow.pl

radiovia.com.pl

naukawpolsce.pap.pl

natablicy.pl