Marcin Dziedzic jest absolwentem studiów licencjackich WSIiZ na kierunku Aviation Management oraz University of Huddersfield na kierunku Air Transport and Logistics. Studia w Anglii podjął w ramach programu Double Degree oferowanemu corocznie studentom WSIiZ. Praca licencjacka napisana w ramach studiów w University of Huddersfield spotkała się z dużym uznaniem grona europejskich ekspertów, za którą otrzymał prestiżową nagrodę European Prize in Aviation Management and Economics.

Stypendia na studia doktoranckie przyznawane są decyzją władz uczelni najlepszym studentom. Pokrywają one koszty czesnego. Studenci studiów doktoranckich otrzymują wsparcie językowe, z zakresu metodologii badań, IT, itp. Nad każdym studentem czuwa trzyosobowy zespół promotorski. Jak zauważa Marcin: W moim przypadku to trzech rewelacyjnych wykładowców, z którymi już wcześniej współpracowałem i z którymi praca to czysta przyjemność.

Obecnie w Huddersfield studiuje i prowadzi badania naukowe ponad 200 młodych naukowców. Tematem pracy doktorskiej absolwenta WSIiZ będą relacje pomiędzy liniami lotniczymi a lotniskami.

Stypendium umożliwiło mi podjęcie studiów doktoranckich z ‘przeskoczeniem’ tytułu magistra. (…) Domyślam się, że w moim przypadku zdecydowało kilka czynników: przede wszystkim najwyższy brytyjski stopień licencjata, nagrody naukowe, które zdobyłem podczas studiów w Anglii, ale też niedawna publikacja naukowa ściśle związana z tematem mojej pracy doktorskiej. Warunkiem koniecznym było też przedstawienie kilkustronicowej propozycji badań, nad którą pracowałem przez dwa miesiące. – wyjaśnia M. Dziedzic.

Życzymy naszemu absolwentowi wielu sukcesów naukowych.

Przypominamy również o trwającej obecnie rekrutacji na roczne studia (licencjackie lub magisterskie) w W. Brytanii w ramach programu Double Degree.

Program Double Degree umożliwia studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie równoległe uzyskanie dwóch dyplomów: WSIiZ oraz jednej z partnerskich uczelni w W. Brytanii. Lista ośrodków akademickich, do których studenci mogą wyjechać w ramach Double Degree jest dostępna pod adresem