W piątek, 30 maja 2008 roku odbyła się uroczysta Gala Finałowa ogólnopolskiego konkursu Primus Inter Pares – Student Roku 2008. Ogólnopolska Komisja Konkursowa wybrała 16 finalistów wojewódzkich Studenta Roku 2008. Wśród laureatów, jako jedyny z Województwa Podkarpackiego, znalazł się student Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Marek Rawski. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż jako jedyny spośród finałowej 16 jest studentem niepublicznej szkoły wyższej.

Finalista jest studentem I-go roku, II stopnia Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania Projektami w naszej uczelni. Ma na swoim koncie spory dorobek naukowy, a także wiele różnego rodzaju inicjatyw. Jest trzykrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współtwórcą i głównym przedstawicielem regionalnego oddziału Międzynarodowej Organizacji ds. Współpracy w Rozwoju, której członkami są studenci z Europy, Azji i Afryki. Brał udział w międzynarodowym projekcie na temat lobbingu w Unii Europejskiej Lobbyism and private-public interaction In EU institution, którego finał miał miejsce, podczas 2 tygodniowej sesji w Brukseli. Odbył staż zawodowy w firmie BOC we Wiedniu, która jest liderem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, spędził 3 semestry na Stypendium zagranicznym, Fachhochschule Bielefeld, brał udział w międzynawowym seminarium „Ukraina, między Wschodem, a Zachodem”. Jest członkiem 4 kół naukowych i Duszpasterstwa akademickiego. Autor wielu publikacji i referatów naukowych, współautor i jeden z inicjatorów zrealizowanego projektu na temat obywatelstwa europejskiego, skierowanego do licealistów z regionu: „Ja (nie!) zwykły obywatel Europy”,
Konkurs Primus Inter Pares to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć akademickich w skali kraju. Konkurs istnieje od wielu lat w środowisku akademickim i ma na celu wyłonienie młodych, ambitnych i utalentowanych studentów.

Konkurs skierowany jest do studentów zarówno uczelni państwowych i publicznych. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 905 żaków! Tylko szesnastu studentom udało się dojść do Finału Ogólnopolskiego. Wszyscy oni są laureatami Primus Inter Pares Student Roku 2008. Finaliści zostali nagrodzeni wysokiej klasy laptopami.

Wybór „pierwszych wśród równych” odbywa się na trzech etapach: na poziomie uczelnianym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Najpierw wyłoniono najlepszych studentów wszystkich uczelni uczestniczących w konkursie. Następnie rywalizowali oni na poziomie regionalnym. Szesnastu finalistów regionalnych zebrało się 21 maja w budynku Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego aby przedstawić swoje osiągnięcia. Po prezentacji Komisja Finałowa wybrała najlepszego studenta w Polsce.

Kryteria, jakimi przy wyborze kierowała się Komisja Finałowa to przede wszystkim: uzyskane przez kandydata wyniki w nauce, jego aktywność naukowa i społeczna, w tym m. In. udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże, praca w kołach naukowych, znajomość języków obcych.