„Public relations w instytucjach administracji państwowej” – tak brzmiał temat wystąpienia inspektora dra Mariusza Sokołowskiego, rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji. Spotkanie odbyło się 13 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Skorzystało z niego kilkuset studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Spotkanie rozpoczął dr Sławomir Gawroński, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. – Nasz gość to człowiek odpowiedzialny za najbardziej dynamiczną i pozytywną zmianę wizerunku polskiej policji w historii. Od ponad 7 lat niezmiennie jest rzecznikiem Komendanta Głównego Policji mimo, że komendanci w tym czasie się zmieniali. To świadczy o jego dużych umiejętnościach i zaufaniu kolejnych szefów – podkreślił dr Gawroński.

Inspektor dr Mariusz Sokołowski rozpoczął od podania słuchaczom kilku danych, obrazujących poziom trudności zadania, przed jakim stoi zespół, który ma kreować pozytywny wizerunek jego instytucji.

– Policja jest jedną z największych instytucji w Polsce, zatrudniającą ponad 125 000 ludzi. Cieszy się największym zaufaniem spośród wszystkich instytucji, nie tylko publicznych, mimo, że to właśnie ona podejmuje działania, z których zawsze ktoś będzie niezadowolony, bo to najczęściej działania wymuszające egzekwowanie prawa – zaczął insp. dr Mariusz Sokołowski.

Uważa, że Policja musi mieć dobry wizerunek, i że to kluczowa sprawa jego pracy. Ale dlaczego jest on tak istotny? – Policja jest odpowiedzialna za zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa. Nasze działania w dużej mierze opierają się na informacjach od ludzi. Jeśli społeczeństwo nie będzie nam ufać, będziemy pozbawieni dużej części kluczowych informacji, służących naszej skuteczności. Stąd zarówno w interesie zapewniania bezpieczeństwa obywatelom, jak i w interesie naszej skuteczności, musimy być godni zaufania i musimy mieć dobry wizerunek – tłumaczył rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Insp. dr Sokołowski sporo miejsca poświęcił też studentom Dziennikarstwa i komunikacji społecznej i opowiedział im o stylu i jakości pracy rzecznika prasowego.

– Istnieją dwa typy rzeczników prasowych. Jedni to rzecznicy reakcyjni. Oni zajmują się tylko reagowaniem, kiedy ktoś ich poprosi o wypowiedź czy komentarz. Ale taki styl kreowania wizerunku jest fatalny w skutkach, bo stawia rzecznika tylko w pozycji tego, który się tłumaczy i musi się bronić przed zarzutami. Ja chcę być rzecznikiem aktywnym, wychodzić z inicjatywą, dawać mediom nowe, interesujące ich tematy – wyjaśniał insp. dr Sokołowski.

Wiele miejsca gość Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poświęcił, by opowiedzieć o stylu pracy dobrego rzecznika prasowego. Wspomniał, że bardzo ważne jest, by unikać branżowego żargonu, a posługiwać się prostym i plastycznym słownictwem. W wystąpieniu pojawił się też wątek sytuacji kryzysowych. – Tu mam proste rozwiązanie. Nie kłamać! – wyjaśniał inspektor Sokołowski.

Za zakończenie spotkania otwartego, można było zadać gościowi WSIiZ pytania. Studenci pytali m.in. o kwestię nagrań filmowych działań Policji, realizowanych, a potem umieszczanych w Internecie, które burzą czasem wizerunek Policji. – Ja chciałbym, by każda interwencja Policji była nagrywana i by każdy mógł zobaczyć, jak od początku do końca wyglądała interwencja – a to, a nie wycięcie drobnego fragmentu – znacznie zmieniłoby odbiór społeczny naszych działań – wyjaśnił dr Sokołowski. Studenci pytali też o szczegóły związane z pracą rzecznika prasowego, np. o to, czy przyznawać się do błędów firmy. – Jestem za tym, by samemu o tym informować, bo wówczas mamy szansę od razu skomentować sprawę i przedstawić działania, które podjęliśmy, by naprawić sytuację. Biernie czekając na to, aż ktoś się o sprawie dowie i zacznie nas atakować, stawiamy się w sytuacji obronnej i będziemy mogli się tylko tłumaczyć – powiedział insp. Sokołowski.

Po spotkaniu otwartym odbyły się także warsztaty dla studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Wizytę insp. Sokołowskiego zorganizowała Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Spotkanie jest jedną z inicjatyw projakościowego projektu, który kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ realizuje ze środków wygranych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów o profilu praktycznym. Kierunek ten zdobył drugie miejsce w Polsce w tym prestiżowym konkursie i nagrodę pieniężną w wysokości 1 mln zł na dalszy rozwój i podnoszenie jakości kształcenia.

– Ministerstwo doceniło unikatowość i innowacyjność stosowanych w uczelni rozwiązań. Dzięki środkom pochodzącym z nagrody pieniężnej powstanie m.in. profesjonalne studio telewizyjne. Zorganizujemy też warsztaty z rzecznictwa prasowego i PR, warsztaty graficzne oraz serię spotkań z czołowymi dziennikarzami. WSIiZ odwiedzą m.in. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Grzegorz Miecugow, a już 20 maja Marcin Maller. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy – zachęca dr Sławomir Gawroński, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Mariusz Sokołowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z historii bronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, gdzie pracował do roku 2013. Od 2004 pełnił funkcję rzecznika prasowego w Stołecznej Komendzie Policji, trzy lata później otrzymał awans na rzecznika Komendanta Głównego Policji.

Zobacz film z wydarzenia: