W Liceum Ogólnokształcącym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w tym roku przystąpiło do egzaminu maturalnego 13 tegorocznych absolwentów. Zdali wszyscy.

Na początek trochę liczb. 10 – z tylu przedmiotów przeprowadzono egzamin dojrzałości, bo aż tyle wybrali uczniowie. Liczba „13” okazała się szczęśliwą, gdyż wszyscy zdali egzamin uzyskując indywidualnie wysokie wyniki zarówno w części ustnej jak i pisemnej.

Dla przykładu w części pisemnej z języka polskiego średni wynik w tej klasie wyniósł na poziomie podstawowym – 61% i na poziomie rozszerzonym – 82%, a z języka angielskiego na poziomie podstawowym 86% i na poziomie rozszerzonym 83%. W porównaniu z wynikami dla województwa podkarpackiego czy całego kraju, wypadliśmy bardzo dobrze.

Oprócz obowiązkowych egzaminów większość zdających wybrała dodatkowo 1 lub 2 przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym. I tutaj wyniki są również bardzo dobre: z fizyki – 85%, historii – 80%, wiedzy o społeczeństwie – 65% czy geografii – 61%. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z tej grupy aż 5 tegorocznych absolwentów wybrało matematykę zdając ją na poziomie rozszerzonym, gdzie odnotowano średni wynik 69%.

Uczniowie zostali dobrze przygotowani do tegorocznego egzaminu. Na sukces ten niewątpliwie wpłynęła mała liczebność w zespole klasowym, zwiększona liczba godzin z przedmiotów maturalnych oraz duże zaangażowanie nauczycieli prowadzących przygotowanie do matury.

Maturzystom oraz kadrze gratulujemy. Życzymy udanych wakacji i mądrego wyboru studiów.