Wszyscy uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdali egzamin maturalny. Dzisiaj odebrali świadectwa dojrzałości. Wyniki z egzaminów obowiązkowych znacznie przekraczają ogólnopolską średnią, matematyka aż o 20 proc., język polski o 10 proc. i język angielski o 14 proc.

Również wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym są wyższe od wyników krajowych i wojewódzkich od 5 do 15 proc.

– To wielki sukces nauczycieli i uczniów – mówi dyrektor szkoły Czesław Wal – Praca w naszym liceum odbywa się w małych grupach, przeznaczamy też więcej godzin na przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W tym roku maturę zdawało 9 osób, wszyscy uzyskali świetne wyniki. Nasze wyniki są zawsze wyższe od wojewódzkich i ogólnopolskich.

Prawo, informatyka, budownictwo, farmacja to najczęściej wybierane kierunki przez absolwentów LO WSIiZ. Paulina Piotrów po 3 latach nauki języka hiszpańskiego osiągnęła bardzo wysoki wynik (86%) i będzie studiować iberystykę.

– Jestem szczęśliwa, że w tak krótkim czasie opanowałam język. Wybrałam iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim, bo tam oprócz języka jest jeszcze kulturoznawstwo – podkreśla Paulina Piotrów.

Daniel Chmiel wybrał informatykę na w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Zafascynowała mnie przede wszystkim doskonała baza komputerowa, nowoczesne laboratoria i narzędzia oraz świetni wykładowcy, których miałem okazję poznać na zajęciach dodatkowych w liceum – mówi Daniel Chmiel.

Maturzystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Przeczytaj o sukcesie maturzystów ALO w mediach:

ONET.PL

RZESZOW360.PL

HEJ.RZESZOW.PL

RZESZOW4U.PL

CARPATIABIZNES.PL

COSIESTALO.PL