Pani mgr Olesia Iefremova z Katedry Metod Ilościowych i Jakościowych, w dniach 18-21 kwietnia 2018 roku uczestniczyła w międzynarodowym seminarium „Workshop on Air Transport and Regional Development (ATARD): Case Studies on Remote Regions”. Spotkanie było zorganizowane w ramach projektu Cost – European Cooperation in Science and Technology na Uniwersytecie w Ruse, Bułgaria. W seminarium wzięło udział 60 osób z różnych krajów Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych.

Celem seminarium było zaprezentowanie tematów związanych z wpływem lotnictwa na odległe regiony na podstawie przykładów z całej Europy. Przewodnim tematem była analiza efektywności obowiązku świadczenia usługi publicznej (ang. Public Service Obligation) oraz pomocy finansowej dla regionalnych portów lotniczych dla polepszenia łączności regionów (ang. air connectivity). Dodatkowo, celem pobytu było spotkanie się z wiodącymi naukowcami z branży lotniczej w Europie i nawiązanie kontaktów z młodymi naukowcami z branży lotniczej.

W trakcie swojego pobytu mgr Olesia Iefremova miała przyjemność poznać wybitnych naukowców z takich jednostek jak: University of Westminster, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hochschule Bremen, Newcastle University, University i Lithuania, Hebrew University of Jerusalem.

„Podczas seminarium miałam możliwość zapoznać się z ciekawymi tematami zaprezentowanymi przez naukowców z wiodących jednostek naukowych z Europy i Stanów Zjednoczonych, a także nawiązałam cenne kontakty z naukowcami z branży lotniczej.” – komentuje swój pobyt mgr O. Iefremova, która otrzymała stypendium COST, pokrywające wszelkie koszty związane z wyjazdem naukowym.