W dniach 25 – 29 marca w Modenie odbyła się Międzynarodowa Akademia Innowacyjnych Metod i Technik Kształcenia w której uczestniczyli pracownicy naukowo- dydaktyczni WSIiZ oraz osoby współpracujące z uczelnią.

W Akademii wzięło udział 15 nauczycieli z krajów zaangażowanych w realizację projektu BEAST, byli to przedstawiciele Polytechnics Institute of Portalegre z Portugalii, Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Dodatkowo w szkoleniu wzięli udział nauczyciele akademiccy z Francji i Kanady. Gospodarzem był uniwersytet z Włoch który posiada bardzo duże doświadczenie w rozwoju dydaktyki i kształceniu z wykorzystaniem innowacyjnych metod takich jak Design Thinking (oraz Design Your Life), Visual Thinking, MindMapping oraz Getting Things Done i współpracuje z uniwersytetem Stanforda.

Celem Międzynarodowej Akademii Innowacyjnych Metod i Technik Kształcenia zorganizowana została w celu podniesienia kompetencji dydaktycznych osób zaangażowanych w projekt „BE Awared STudent”, które będą odpowiedzialne za stworzenie programu nowego przedmiotu „Model Biznesowy – Ja specjalista IT z PASJĄ”. WSIiZ na szkoleniu reprezentowali: dr inż. Jacek Jakieła, mgr Grzegorz Karpiuk, mgr Łukasz Stokłosa, mgr Joanna Świętoniowska, dr Joanna Wójcik.

Szkolenie miało charakter warsztatowy, w pierwszej części Akademii uczestnicy wykonując ćwiczenia zapoznawali się z metodyką Design Your Life, którą pokazuje, w jaki sposób myślenie projektowe może pomóc zaplanować życie, które będzie satysfakcjonujące, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń, wieku oraz pozycji zawodowej. Druga część tygodnia poświęcona była dyskusjom i ćwiczeniom wokół narzędzia „Model Biznesowy, JA”, które również służy świadomemu planowaniu kariery zawodowej.

W tracie Akademii uczestnicy odbyli dwie wizyty studyjne. Pierwsza z nich miała miejsce w Fondazione Golinelli. Założona w Bolonii w 1998 r. z woli przedsiębiorcy i filantropa Marino Golinelli, Fondazione Golinelli to przykład prywatnej fundacji działającej w modelu anglosaskim. Fundacja prowadzi wieloletni program rozwojowy, którego głównym celem jest tworzenie innowacyjnych ścieżek szkoleniowych dla uczniów, studentów  i nauczycieli, prowadzenie interdyscyplinarnych badań i wsparcie dla nowych działań biznesowych. Fondazione Golinelli skupia się na projektach związanych z biotechnologią, farmacją oraz jakością życia.

Druga wizyta studyjna to odwiedziny miejsca zwanego Scuderia – Future Food Urban CooLab. Działające start-upy w ramach tej inicjatywy skupiają się na innowacjach związanych z żywnością:

  • Food Alchemist (nowe techniki wytwarzania żywności),
  • Food Maker (drukarki 3D do żywności, precyzyjne czujniki żywności, roboty, systemy AI i VR),
  • Urban Farmer (laboratorium poświęcone uprawie aromatycznych ziół, kiełków i warzyw oraz owadów jadalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii).

W ostatnim dniu szkolenia do uczestników dołączyli włoscy studenci, którzy pomogli zweryfikować pomysły na mającą odbyć się we wrześniu w Rzeszowie Międzynarodową Szkołę Letnią dla studentów.

            Udział w Akademii okazał się być wartościowym doświadczeniem, które pozwoli w przyszłości stać się lepszym dydaktykiem wspierającym studentów w świadomym planowaniu kariery.

O PROJEKCIE BEAST

W październiku 2018r pomiędzy FRSE a nasza Uczelnią podpisana została umowa o dofinansowanie projektu BE Aware Student [BEAST] finansowanego z Programu ERASMUS PLUS. Projekt wdrażany będzie do 31/12/2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech oraz Polytechnics Institute of Portalegre z Portugalii.

Projekt BEAST w swoich założeniach wypracować ma narzędzia ułatwiające studentom podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych tak, by wybrana ścieżka kształcenia była związana z ich rzeczywistą pasją i zainteresowaniami, ale równocześnie miała dużą wartość na rynku pracy. Narzędzia te mają również wspomóc studentów w  wyborze obszarów tematycznych, na których warto się zogniskować w trakcie studiów ponieważ zdobyta wiedza ma duże znaczenie w pracy na określonym stanowisku. Głownym rezultatem projektu będzie opracowany w partnerstwie  innowacyjny kurs “Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej.

Projekt adresowany jest do studentów i obejmuje tematykę budowania własnej kariery zawodowej (swojego modelu biznesowego) w oparciu o Katalog kanw kariery w branży IT (IT Career Canvas) wskazujący przykładowe modele biznesowe dla konkretnych specjalistów w branży IT.

Polub nas na FB