24 listopada 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Uczestnicy konferencji reprezentowali następujące instytucje i ośrodki naukowe:
Fundacja „Arystoteles” z Krakowa
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Uniwersytet Warszawski
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Katedra Polityki Publicznej i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie
Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katedra Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Ze strony WSIiZ swoje referaty przedstawiły następujące osoby:

  • prof. dr hab. Jan Woleński – Petrażycki a emotywizm
  • dr Andrzej Dąbrowski – O prymacie emocji w myśli Leona Petrażyckiego
  • dr Andrew Schumann – Lateral Inhibition and Lateral Activation in Decision Making
  • dr Magdalena Hoły-Łuczaj – Podejmowanie decyzji a relacja metafizyki i etyki na przykładzie analizy „Fartuchowego Diagramu”
  • dr Konrad Szocik – Podejmowanie decyzji o kooperacji w perspektywie ewolucyjnej

Konferencja odbyła się z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Leona Petrażyckiego (ur. 13 kwietnia 1867 roku w Kołłątajewie, współczesna Białoruś, zm. 15 maja 1931 roku w Warszawie, Polska), który był polskim prawnikiem, filozofem, socjologiem prawa, etykiem i logikiem. Petrażycki prezentował naturalistyczne podejście do różnych problemów o charakterze kognitywistycznym, które powstają równocześnie w prawie, filozofii i etyce. Można powiedzieć, że został pierwszym polskim kognitywistą.
Podczas konferencji zostały poruszone podstawowe kwestie związane z filozofią i teorią prawa, filozofią i metodologią nauk oraz z decyzjami i procesami poznawczymi. Uczestnicy podjęli też próbę odpowiedzi na następujące pytania: Co funduje teorię prawa? Czy teoria prawa jest autonomiczna? A może jej podstawą powinna być jednak filozofia? Jakie są współczesne wyzwania filozofii i teorii prawa? Z jakimi problemami boryka się współczesna metodologia nauk? Czy można zbudować model podejmowania decyzji ufundowany na wcześniejszej eksplikacji procesów poznawczych?