Przed jakimi wyzwaniami w XXI w. stoją lekarze i naukowcy, zajmujący się na co dzień problematyką zdrowia publicznego? Na to i podobne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Międzynarodowej Konferencji Naukowej, której współorganizatorem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Głównym organizatorem imprezy jest Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Konferencję zaplanowano na dni od 11-13 września.

Naukowe dyskusje odbywać się będą głównie w obiektach należących do WSIiZ. Do udziału w nich organizatorzy, z Grażyną Hejdą na czele – od niedawna Podkarpackim Konsultantem Wojewódzkim ds. Zdrowia Publicznego i współpracującą również z naszą uczelnią – zaprosili naukowców i specjalistów związanych nie tylko z medycyną: lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów i epidemiologów… Zaproszono również m.in. pedagogów, psychologów i socjologów.

O randze imprezy może świadczyć już choćby to, że w skład Komitetu Naukowego konferencji zgodziło się wejść 26 znakomitych naukowców, w tym aż 16 profesorów – z prof. Leszkiem Wdowiakiem na czele.

Najlepsze, zaprezentowane w dyskusji – ale nie publikowane wcześniej – referaty, po ocenie przez Komitet Naukowy, zostaną zakwalifikowane do druku w jednym z czasopism:

  • Annales Sectio D – Medicina*,
  • Medycyna Ogólna,
  • Polish Journal Of Environmental Studies*,
  • Problemy Higieny i Epidemiologii,
  • Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • Zdrowie Publiczne*.

Szczegóły dotyczące Konferencji można znaleźć: http://www.dnimedycyny.rzeszow.pl/