Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji nt. innowacyjnych metod szkoleniowych skierowanych do MŚP.

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych metod i narzędzi szkoleniowych wykorzystywanych do motywowania, angażowania oraz rozwijania pracowników i menedżerów przedsiębiorstw. W tracie konferencji zostaną zaprezentowane tematy związane m.in. z:

  • Metodologią Lego Serious Play w szkoleniu pracowników,
  • Zastosowaniem grywalizacji w przedsiębiorstwach,
  • Analogiami w szkoleniach menedżerów,
  • Wykorzystaniem gier szkoleniowych w biznesie,
  • Wykorzystaniem symulacji biznesowych w szkoleniu menedżerów,
  • Coaching.

Konferencja odbędzie się 18 – 20 listopada 2014 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k. Rzeszowa.

Konferencja będzie złożona z trzech części:
Cześć 1 – 18 listopada, konferencja, podczas której zostaną wygłoszone prelekcje nt. innowacyjnych metod szkoleniowych
Część 2 – 19 listopada, warsztaty z wykorzystaniem przykładowych narzędzi szkoleniowych
Część 3 – 20 listopada, warsztaty dla studentów z wykorzystaniem przykładowych narzędzi szkoleniowych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://conference.s-play.eu/

Konferencja jest zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.